Vistvägen - planprogram, markanvisning Älgvägen

Skiss som visar områdets placering och omfattning

Information

Antal bostäder: 1000 lägenheter

Preliminär tidplan

Godkänt planprogram: 2018 kvartal 3

Antagen detaljplan Älgvägen : 2019 kvartal 2

Inbjudan markanvisning: 2019 kvartal 1

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 november 2017