Norra Sturefors, Norrberga

I norra Sturefors håller Linköpings kommun på att bygga ut gator och övrig infrastruktur till ett nytt bostadsområde.

Detaljplanen, som vann laga kraft i januari 2011, rymmer cirka 300 bostäder, allt från friliggande villor i en våning till flerbostadshus i fyra våningar. Delar av infrastrukturen är utbyggd och under 2015 kommer resterande delar av infrastrukturen i detaljplaneområdet att börja byggas ut.

En markanvisning för området pågick under våren och sommaren 2008 om cirka 65 stycken bostäder och 2013 genomfördes markanvisning för en andra etapp om cirka 35 stycken bostäder. Inom området kommer därutöver kommunen att under 2014 och 2015 släppa cirka 40 stycken villatomter till den kommunala tomtförmedlingen. Byggherrar inom området är Boklok Housing AB, Peab Sverige AB, Östgötahus och Myresjöhus. Öster om områdena som varit föremål för markanvisning planerar Sturefors Egendom tillsammans med Peab Sverige AB att bygga cirka 140 bostäder.

Anbudstiden pågick från 2015-03-16 till 2015-04-15 kl 13.00

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt:.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016