Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Anna stöttar Linköpings företag

Anna Boholm är chef för den nystartade verksamheten Företagsservice i Linköpings kommun. Hit kan företag vända sig med sina frågor till kommunen, exempelvis vilka tillstånd de behöver för att starta sin verksamhet.

 

Den 22 januari gick startskottet för Företagsservice, vars uppdrag är att vara vägen in i kommunen för företag. Här når företagen flera delar av kommunen samtidigt och får samordnad information utifrån sina frågor. 

– Vi tar emot en stor bredd av frågor. Till exempel kan vi svara på hur du hittar en ny lokal, vad du behöver tänka på för att få serveringstillstånd eller vart du vänder dig för att få stöttning kring din affärsidé. Vår uppgift är inte att själva handlägga ärenden, utan att istället vägleda och informera om vad du behöver tänka på och vart du ska vända dig för att komma vidare, säger Anna Boholm.

Gillar att utveckla

Hon kommer senast från tekniska kontoret på Norrköpings kommun, där hon har arbetat med olika uppdrag i nio år. Hon har även ett förflutet inom Östgötatrafiken och Luftfartsverket.

– Jag är beteendevetare och har haft roller som driftchef, projektledare och projektsamordnare. Jag har bland annat varit projektledare för Östgötatrafikens nuvarande kundcenter, som jag arbetade fram och startade upp. Jag gillar att utveckla, se förbättringsmöjligheter och har kunden i fokus.

Fokus på företagen

I sin nya roll som gruppchef kommer hon både att leda det dagliga arbetet samt att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten.

– Vi behöver se till att samordna och involvera de olika delarna inom kommunen, så att vi tillsammans kan se helheten och utveckla våra processer. Företagsservice fokuserar på att underlätta för våra kunder; Linköpings nuvarande och blivande företag.

Olika kompetenser

Företagsservice är öppet måndag-torsdag, klockan 9-15 och bemannas av fem till sex medarbetare med blandad kompetens från olika delar av kommunen. Bland annat finns miljöhandläggare, trafikingenjörer och alkoholhandläggare på plats. Anna ser en styrka i att få en bred kompetens till servicefunktionen.

– Medarbetarna får en tydligare bild av vad kunden behöver och kan på så sätt föra det vidare inom sina egna avdelningar. Jag menar att det i sin tur kan initiera ett utvecklingsarbete på flera enheter inom kommunen.

Företagsservice

Semester vecka 28-30. Du kan fortfarande skicka in dina ärenden via e-post så försöker vi svara så fort som möjligt om det är brådskande. Du kan också ringa Miljö- och samhällsbyggnads kundtjänst på 013-20 64 00.

Skicka e-post till Företagsservice

Telefon: 013-20 61 00

Besöksadress: Drottninggatan 45, Linköping (se karta) Öppettider: Måndag-torsdag kl. 09-15 (Lunch 12-13)

Anna Boholm

Gruppchef Företagsservice Näringsliv och tillväxt

Skicka e-post till Anna

E-post: anna.boholm@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 33

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 januari 2018