Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Linköping utbildar för bättre service

Nu drar Linköpings kommun igång utbildningssatsningen som ska bidra till ett bättre företagsklimat. 120 personer med näringslivskontakt är anmälda.

Kristina Edlund inviger dagen på scenen

 

Utbildningen heter "Förenkla – helt enkelt" och är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Åtta av tio företag har någon gång kontakt med kommunen och den service och bemötande de får då är avgörande för hur de upplever företagsklimatet.

– Utbildningen riktar sig till samtliga inom kommunen som på ett eller annat sätt möter företag i sitt arbete, berättar Anna.

Första träffen

Den första större sammankomsten 25 oktober inleddes av kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund. Det är en markering av att satsningen är förankrad i kommunens högsta ledning.

– Linköpings kommun behöver fortsätta förbättra vårt arbete med näringslivet. Genom att utbilda våra tjänstepersoner med näringslivskontakter i service och bemötande kan vi nå dit, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Innehåll

I utbildningen medverkar både föreläsare från näringslivet och statliga myndigheter. Bland de senare finns en aktör som gått till en av landets mest illa omtyckta till den myndighet som företagen tycker bäst om: Skatteverket.

Utbildningen består bland annat av tre utbildningsdagar och workshops i mindre grupper. Målet är att öka förståelsen inom kommunen för företagens behov och lägga grunden för ett långsiktigt och tillitsfullt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. 

SKL har utbildat mer än en tredjedel av landets kommuner i företagsrelationer. Linköping genomför en version utvecklad utifrån vunna erfarenheter. I tidigare fall har resultatet blivit bättre rankning av företagsklimatet, men viktigare är insikten bland handläggare, chefer och politiker om att ett bra bemötande är grunden för att starta en positiv spiral av nya och växande företag.  

"Förenkla - helt enkelt" ingår i Linköpings kommunövergripande näringslivssatsning Företag i fokus Utbildningen pågår till januari 2018.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 oktober 2017