Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu ska järnvägsplanen för Ostlänkens passage genom Linköping påbörjas

2018 ska en järnvägsplan för Ostlänkens dragning genom Linköping påbörjas. Trafikverket och Linköpings kommun ska genomföra arbetet i nära samverkan.

Arbetet med höghastighetsjärnvägens sträckning genom Linköping går nu vidare i nästa steg och Trafikverket och Linköpings kommun har kommit överens om hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Under hösten har en liten grupp tjänstemän från Trafikverket och Linköpings kommun, ledd av Linköpings kommuns samhällsbyggnadsdirektör, Anna Bertilson, och regional direktör Trafikverket region Öst, Einar Schuch, arbetat för att skapa förutsättningar för att komma vidare i frågan.

Trafikverket och kommunen har olika arbetssätt, processer och utgångspunkter. Med ett nytt arbetssätt, där båda parter är delaktiga, kan arbetet med att hitta en lösning som kommunen och Trafikverket känner sig nöjda med nu fortsätta.

Läs mer i pressmeddelandet från Linköpings kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 december 2017