Så blir kommunen och näringslivet starkare tillsammans

Nu kraftsamlar Linköpings kommun i arbetet med näringslivsfrågor. Genom att minska avståndet mellan näringsliv och kommun skapas ännu bättre förutsättningar för dagens och morgondagens företagsidéer att fortsätta utvecklas och trivas i Linköping.

På många sätt har Linköping i dag ett guldläge. I vår växande stad finns ett starkt och dynamiskt näringsliv, teknisk spetskompetens, välutbildade invånare och ett väl etablerat samarbete mellan näringsliv, forskning och offentlig verksamhet.

Samtidig ökar en snabb teknikdriven global utveckling kraven både på företagen och på oss som är med och stödjer dem.

För Linköpings framtid är en fortsatt stark och uthållig utveckling av näringslivet avgörande. Därför får nu frågorna en än mer central position i den kommunala verksamheten.

Det innebär att näringslivsfrågorna nu flyttar från det kommunala bolaget Nulink (Näringslivsutveckling i Linköping AB) in i den kommunala organisationen under namn Näringsliv & Tillväxt. Arbetet kommer att ledas av näringslivsdirektör Pia Carlgren tillsammans med ett starkt medarbetarteam.

Ett viktigt mål är att öka kunskap och förståelse för näringslivets behov och utmaningar i alla delar av den kommunala organisationen. Ökad närhet underlättar det arbetet.

Framgångsrika aktiviteter som Nulink har erbjudit, som exempelvis utbildningar och seminarier, kommer att fortsätta och kompletteras med nya initiativ. Och etableringen av en Företagsservice ska ge företagen en tydlig väg in i den kommunala organisationen. 

Samtidigt ska vi fortsätta stärka vårt långsiktiga arbete för att erbjud attraktiva utvecklingsmiljöer och arbeta aktivt för nya spännande etableringar, ökat nyföretagande och tillväxt i befintligt näringsliv.

Från och med oktober kommer vår näringslivsinformation att finnas på linkoping.se. De kanaler som nu används för att vara tillgängliga för näringslivet och nå ut med näringslivsinformation, som sociala medier och nyhetsbrev, kommer att finnas kvar under nytt namn. Vi återkommer som vanligt med löpande information och nyheter! 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra en framgångsrik stad ännu bättre. Med företag och företagsklimat i topp skapar vi en solid grund för morgondagens välfärd. Och ger fler möjlighet att göra verklighet av sina visioner och idéer för framtiden.

Kontakt vid frågor

Pia Carlgren
Pia Carlgren

Näringslivsdirektör

Kommunledningsförvaltningen, Näringsliv och tillväxt

Telefon:

013-20 74 66

E-post: pia.carlgren@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 oktober 2017