Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Var med och påverka näringslivsklimatet

I början av januari skickade Svenskt Näringsliv ut årets enkät om företagsklimatet till över 70 000 företagare i landet. Om du är en av de Linköpingsföretag som fått enkäten i din epostlåda så ber vi dig att ta 10 minuter och svara på den.

Svenskt Näringsliv har mätt och rankat företagsklimatet i Sveriges kommuner sedan år 2001. Idag använder många kommuner resultatet från undersökningen och rankingen som ett inspel i sitt utvecklingsarbete. Linköping är en av dem.

Viktigt med svar

Varje år tittar vi på resultatet av undersökningen bakom rankingen för att se vad företagen som deltar tycker om näringslivsklimatet i Linköping. Ju fler företag som svarar, desto mer relevant blir resultatet. Tillsammans med många andra inspel från bland annat löpande företagsdialoger, möten med näringslivsorganisationer, andra undersökningar och löpande NKI-mätningar, så får vi en klarare bild av vilka områden företagen tycker fungerar bra och var man upplever brister och önskar se en förbättring.  

Resultat av tidigare mätningar

Tidigare år har vi exempelvis kunnat konstatera företagen inte har varit nöjda med kommunens service. Det har nu bland annat resulterat i det nyöppnade Företagsservice, som ska göra det enklare för företagen att ha kontakt med och landa in rätt med sina ärenden i kommunen.

Är du en av dem som har fått enkäten så vill vi uppmuntra dig att sätta av 10 minuter för att svara på den. Genom att göra det tydliggör du dina åsikter och är med och påverkar utvecklingen av Linköpings näringslivsklimat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 januari 2018