Bassängbad

Bassängbad omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vilket innebär att de omfattas av anmälningsplikt och miljökontorets tillsyn.

Vad menas med bassängbad

Med bassängbad menas här en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor, exempelvis konferensanläggning eller lägerverksamhet. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, plaskdammar, badtunnor eller flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Bassängbad är anmälningspliktiga

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 §, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och ska anmälas till mijlökontoret senast sex veckor innan verksamheten startar.

Smittskydd och personlig hygien

För att säkerställa att alla får en trevlig upplevelse när man besöker en badanläggning är det viktigt att både den som driver anläggningen och alla badande tar ansvar för hygienen vid anläggningen.

Grunden för att förebygga hälsoproblem i ett bassängbad är att se till att ha en hög allmänhygienisk standard. I det fall badbesökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitén som eftersträvas. De badande är också den största källan till föroreningar och mikroorganismer (bakterier, virus, svampar) i badvattnet. Det är därför nödvändigt att det finns ordentliga möjligheter att tvätta sig före badet.

Som badande är det viktigt att tänka på att:

 • Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder, gäller även små barn och blöjbarn.
 • Avlägsna allt smink, klocka och smycken.
 • Använd rena badkläder.
 • Använd inte underkläder eller bomullskläder.
 • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen även om du endast ska stå på kanten.
 • Har du varit magsjuk, vänta minst en vecka med att bada i bassäng.

Egenkontroll

Då många personer vistas i bassängbad för allmänheten och då hygien är extra viktigt i dessa anläggningar så är det av stor vikt att den som driver anläggningen har bra kunskap om vilka risker som finns för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår (26 kap. 19 § Miljöbalken). Vidare måste all typ av badverksamhet kontrolleras rutinmässigt för att minimera risken för att badning ska medföra hälsorisker.

Den som driver ett bassängbad ska därför fortlöpande planera och göra uppföljande kontroller av verksamheten, så kallad egenkontroll. Delar av egenkontrollen behöver även dokumenteras. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad finns beskrivet vad egenkontrollen bör innehålla. Du hittar både allmänna råd och information om skötsel av bassängbad på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Miljökontorets tillsyn

Miljökontoret utför återkommande tillsyn vid samtliga anmälningspliktiga bassängbad. Vid tillsynen görs en genomgång av lokaler, provtagningsresultat och skriftliga rutiner för verksamheten.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen enligt 27 kap 1 § miljöbalken. Avgiften debiteras genom årsavgift alternativt timavgift.

Synpunkter från allmänheten

Har du som privatperson synpunkter på exempelvis hygien, städning och luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen. Om det inte blir någon förändring är du välkommen att kontakta miljökontoret via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016