Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolor och förskolor

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan av skolverksamhet

Anmälan ska göras till kommunen (miljökontoret) 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Kommer anmälan in försent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift. Anmälan ska vara skriftlig, använd gärna vår anmälningsblankett.

Kontroll

Miljökontoret har som uppgift att kontrollera skolor, förskolor och samlingslokaler. Vid inspektion kontrolleras bland annat buller, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner. Verksamhetsutövaren har också ett ansvar att planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Mer information om detta hittar du i egenkontrollbroschyren nedan.

Informationsskyldighet

Miljökontoret ska omgående informeras om det i verksamheten inträffar något i den fysiska inomhusmiljön som kan leda till eller har inneburit olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det en blankett för att underlätta informationsskyldigheten för skolor, förskolor och fritidshem.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Utförarwebb

Utförarwebben riktar sig till dig som är utförare inom Linköpings kommuns verksamheter - oavsett om det är i privat eller kommunal regi.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2016