Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kemikalier

Det används ett stort antal kemikalier i Sverige idag. Ett problem är att många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Ett kanske ännu större problem är att det finns ett stort antal produkter där vi inte vet hur de påverkar hälsan och miljön.

Använd inte farligare medel än vad som behövs

Vid valet mellan olika produkter ska du undvika att använda eller sälja produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter. Detta är den så kallade produktvalsregeln i miljöbalken. Med andra ord, använd inte farligare medel än vad som behövs för uppgiften.

Det är ofta svårt att avgöra vad som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns. ”Svanen” och Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” är exempel på miljömärkning. Oavsett om en kemikalie är miljömärkt eller inte ska de alltid hanteras och förvaras så att risken för miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Kemikalieinspektionen - KEMI

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen (KEMI). På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du mängder med information om kemiska produkter och ämnen och vilka regler som gäller. 

Prioriteringsguiden - PRIO

På KEMI:s webbplats hittar du prioriteringsguiden (PRIO) som är ett bra hjälpmedel när man vill minska kemikalieanvändningen eller byta ut kemikalier mot mindre farliga.

EU:s kemikalielagstiftning

REACH - kemikaliehanteringsförordningen

Inom EU har vi sedan 1 juli 2007 gemensamma regler för kemikaliehantering. Kemikalielagstiftningen heter REACH och det står för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier (Registration-, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals).

Om du är företagare bör du ta reda på vad du har för skyldigheter enligt REACH i följande fall:

  • Om du tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller blandningar av kemiska ämnen (beredningar).
  • Om du tillverkar eller importerar varor (till exempel byggnadsmaterial, elektroniska komponenter, leksaker eller fordon) som innehåller ämnen som är upptagna på en lista över ämnen med särskilt farliga egenskaper eller som frigör dessa vid användning.
  • Om du bearbetar kemikalier eller gör beredningar för slutanvändare (till exempel rengöringsprodukter, färg eller motorolja) eller är yrkesmässig användare av sådana beredningar. I så fall är du en så kallad nedströmsanvändare.

CLP - klassificeringsförordningen

Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) i kraft. Eftersom CLP är en EG-förordning gäller den direkt i hela EU utan att först översättas i nationella regler. För att företagen ska kunna anpassa sig till de nya reglerna införs CLP stegvis under en övergångsperiod.

Från och med 1 juni 2015 gäller CLP fullt ut både för ämnen och blandningar.

Du hittar mer information om REACH och CLP på KEMI:s webbplats.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2016