Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utfasning av farliga kemiska produkter

Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. Genom att göra en kemikalieförteckning får du en överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön. Då blir det enklare att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Kravet på att ha kunskap om och undvika farliga kemikalier gäller alla verksamheter. Krav på kemikalieförteckning gäller för anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter genom förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Förordningens krav är ofta inte tillräckliga för att bedöma riskerna med produkten. Genom att ta reda på vilka ämnen du hanterar kan du arbeta med substitution, det vill säga byta ut farliga ämnen till mindre farliga ämnen. Du behöver också känna till om du använder ämnen som omfattas av EU:s vattendirektiv eller EU:s kemikalieförordning Reach.

Även mindre verksamheter som hanterar kemiska produkter ska ha kunskap om produkters farlighet. Att sammanställa sina kemiska produkter i en förteckning med ingående ämnen är ett bra sätt att skaffa sig kunskap, att riskbedöma och att arbeta med att byta ut kemiska produkter mot mindre farliga.

Till din hjälp finns en blankett för kemikalieförteckning och en vägledning för att kunna fylla i förteckningen. Vägledningen visar vilka uppgifter du behöver ta reda på för att bedöma riskerna med hanteringen av de kemikalier du använder.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016