Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lantbruksverksamhet

Information om spridning av växtskyddsmedel hittar du på sidan:

Egenkontroll

Lantbrukets döda djur

Djurkadaver ska lämnas till destruktion till Svensk Lantbrukstjänst. I väntan på borttransport ska kadaver eller delar av djur förvaras så att de inte utgör en smittrisk, bland annat genom att vilda djur hindras från att komma åt materialet. Det är olagligt att gräva ner kadaver i mark eller gödselstäder, eller att slänga ut kadaver/kadaverrester i skogen till vilda djur. Syftet är att eliminera de risker som felaktig kadaverhantering kan innebära för folk-/djurhälsan samt undvika att olägenheter uppstår för omgivningen. På så sätt minskar risken för spridning av smittsamma sjukdomar.

Nedgrävning av häst, se sidan:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016