Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lantbruksverksamhet

Information om spridning av växtskyddsmedel hittar du på sidan:

Egenkontroll

Lantbrukets döda djur

Djurkadaver ska lämnas till destruktion till Svensk Lantbrukstjänst. I väntan på borttransport ska kadaver eller delar av djur förvaras så att de inte utgör en smittrisk, bland annat genom att vilda djur hindras från att komma åt materialet. Det är olagligt att gräva ner kadaver i mark eller gödselstäder, eller att slänga ut kadaver/kadaverrester i skogen till vilda djur. Syftet är att eliminera de risker som felaktig kadaverhantering kan innebära för folk-/djurhälsan samt undvika att olägenheter uppstår för omgivningen. På så sätt minskar risken för spridning av smittsamma sjukdomar.

Nedgrävning av häst, se sidan:

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016