Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Miljörapportering

Vissa företag med miljöfarlig verksamhet har krav på miljörapportering. Rapporten ska lämnas till tillsynsmyndigheten varje år. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för de flesta miljöfarliga verksamheterna i Linköping.

De viktigaste syftena med miljörapporten är att:

 • redovisa hur villkoren har efterlevts
 • stärka egenkontrollen
 • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen
 • ge underlag för internationell rapportering

Vilka ska lämna miljörapport?

Kravet på att lämna miljörapport finns i miljöbalkens 26 kap. 20 § och gäller för verksamheter som:

 • är tillståndspliktiga enligt miljöbalken
 • med stöd av miljöbalken har förelagts att ansöka om tillstånd
 • omfattas av bilaga 1 till förordning (EG) 166/2006.

Miljörapporten ska lämnas i elektronisk form via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter (Svenska miljörapporteringsportalen, SMP).

Vad ska finnas med i en miljörapport?

Vilka uppgifter som ska finnas med i miljörapporten framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Föreskriften hittar du på Naturvårdsverkets webbplats där du även hittar mer information om miljörapportering.

Du kan även vända dig till miljökontoret om du har frågor om miljörapportering. Du når miljökontoret via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016