Försvarsmaktsövning Aurora 17 vecka 37-39

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17.

Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Aurora 17 är den första och största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Förband i hela Sverige berörs. Dessutom deltar militära förband från andra länder, i syfte att bygga gemensam säkerhet och öka den svenska operativa förmågan. Ett flertal civila myndigheter deltar också.

Övningsområdet

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningsområdet är hela Sverige, men främst berörs Mälardalen och Stockholm, området på och runt Gotland samt Göteborgsområdet.

Vad händer i Östergötland?

Östergötland berörs i mindre omfattning. Helikopterflottiljen kommer involveras i samband med transporter genom länet och vid viss verksamhet i skärgården.  Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband kan förekomma och både svensk och utländsk militär kan vara synlig i länet.

Måndagen den 18 september går övningen in i det så kallade Förmågeskedet. Då ska alla förband komma på rätt plats och börja samöva. Då kommer det att ske en hel del förflyttningar i Östergötland.

Linköpings kommun följer de aktiviteter som genomförs i Linköping och länet.

För mer information och vid frågor, kontakta Försvarsmakten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 september 2017