Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Nya simhallen tar form

Simhallsprojektet i Linköping går nu in i nästa fas.

Nya simhallen

Den bearbetade versionen av nya simhallen har ett mer geometriskt uttryck än ursprungsförslaget från arkitektbyrån 3XN. Bild: 3XN.

Det vinnande arkitektbidraget har omformats, men det beslutade funktionsprogrammet står fast.

En ny byggentreprenörsupphandling drar igång efter sommaren 2018 och planerad byggstart är våren 2019.

För att hålla nere kostnaderna för den nya simhallen har det vinnande arkitektbidraget bearbetats under våren. Det nya förslaget är en mer yteffektiv byggnad med enklare geometri och annat materialval än i det ursprungliga förslaget. Däremot kommer fortfarande det ursprungliga funktionsprogrammet att följas.

– Arkitektbyrån 3XN, som tog fram det vinnande bidraget Vågen, har kontrakterats som designansvarig arkitekt och just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny programhandling i tät dialog med Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, säger Johan Kristiansson, ordförande i styrgruppen.

Bearbetad version av vinnande arkitektbidraget Vågen.
Bild: 3XN

Lejonfastigheter och NCC har kommit överens om att avsluta samarbetet i samband med att fas 1 i projektet tar slut. I stället kommer Lejonfastigheter att gå ut med en ny konsult-/byggentreprenörsupphandling efter sommaren 2018. Planen är att bygget ska komma igång våren 2019 och att simhallen ska stå färdig våren 2022.

– Simhallen är en central del i utvecklingen av den nya stadsdelen Folkungavallen. Därför är det viktigt att vi säkerställer kommande utbyggnadsprocess för Folkungavallen som helhet och simhallens del i denna, säger kommundirektör Paul Håkansson.

Läs mer om simhallsprojektet:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 maj 2018