Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Översättningar till engelska

Idag publicerar vi en ny del av linkoping.se med engelska texter. Du hittar den under rubriken Language. Den gamla rubriken International försvinner.

Language finns till för att möta nyanländas behov av information på en basnivå. Genom att använda sig av kontaktuppgifter kan besökaren av webbplatsen skaffa sig mer information.
Texterna under Language möter också behovet från Linköpings kommun att marknadsföra sig som arbetsgivare och etableringsort för företag.

Google translate

Idag används översättningstjänster som Google translate allt mer på webbplatser. Det är sannolikt så att även besökare på linkoping.se kommer att använda översättningstjänster.

Talande webb

För att ytterligare stödja besökaren på vår webbplats har vi verktyget Talande webb. Du hittar det under ikonen Lyssna. På de engelska sidorna heter verktyget BrowseAloud. Du hittar det under ikonen Listen.
Talande webb har en inbyggd funktion för att översätta text till olika språk med hjälp av Google Translate. 40 av Google Translates 99 språk kan läsas upp, Det gäller exempelvis engelska, finska, arabiska och spanska. Bland språk som endast översätts till text finns persiska och somaliska.

Vi kommer under hösten 2018 och våren 2019 att utöka den översatta informationen. Kontakta oss gärna om vad ni tycker om den här delen av webbplatsen. 

Infomaster

Infomaster svarar på övergripande frågor kring innehåll och struktur för Linköpings kommuns webbplats. Funktionen bemannas av flera personer.

Skicka e-post till Infomaster

E-post: infomaster@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2018