Användarinstruktion

Den här användarinstruktionen riktar sig till dig som är redaktör på linkoping.se. Instruktionen innehåller anvisningar om hur du använder Episerver och de funktioner som finns på linkoping.se. Instruktionen innehåller också information om hur du arbetar med bildverktyget ImageVault.

Användarinstruktionen var tidigare ett dokument, men hanteras nu som webbsidor istället. Det gör det enklare att hålla informationen uppdaterad och det gör också att det går att länka till användarinstruktionens olika delar från Episervers gränssnitt.

Utöver dessa instruktioner ska samtliga användare av publiceringsverktyget följa dessa styrdokument:


Verktyg som används på linkoping.se:

Episerver är det CMS som linkoping.se bygger på. CMS står för "Content Management System" och brukar översättas till innehållshanteringssystem eller webbpubliceringssystem.

Plattformen Episerver innehåller funktioner för behörighetshantering, versionshantering, redaktörsgränssnitt med mera.

Ovanpå Episerver har funktioner som är specifika för linkoping.se utvecklats, såsom sidtyper och blocktyper.

Versioner
Den första versionen av Episerver, Episerver 1, kom 1997. Episerver hade endast en handfull kunder på 90-talet. Marknaden var inte riktigt mogen för ett CMS (Content Management System, brukar översättas till innehållshanteringssystem eller webbpubliceringssystem). Många webbplatser bestod då av statiska html-sidor utan något underliggande CMS. Episerver 4 släpptes 2002 och det var då produkten började bli populär på allvar. Episerver 5 släpptes 2007. Det var den första version av Episerver som Linköpings kommun använde. 

Om man tittar tillbaka på de versioner av Episerver som har släppts så är Episerver 4, 5 och 6 ganska lika. Medan stora förändringar infördes i och med Episerver 7. Brytpunkten mellan Episerver 6 och Episerver 7 är viktig då produkten förändrades mycket. Skillnaderna mellan Episerver 7, 8 och 9 är inte så stora.

Strategi
2014 ändrade Episerver sin strategi för hanteringen av Episerver-versioner. Man införde något som kallas för Episerver Continuos Release Process. Före 2014 så släpptes ungefär två stora uppdateringar av Episerver per år. Varje sådan uppdateringen innehöll många förändringar och en uppgraderingen krävde omfattande testning. Från och med 2014 så släpper Episerver kontinuerligt små uppdateringar, ungefär en ny uppdatering varannan vecka. En stor fördel med den nya hanteringen är att felrättningar och nya funktioner når marknaden snabbare. Det blir även enklare att uppgradera eftersom varje uppgradering inte innehåller så stora förändringar.

Imagevault är det bildverktyg som används på linkoping.se för hantering av bilder. Linkoping.se och Linweb använder samma bildverktyg vilket innebär att de bilder som är tillgängliga för den ena webbplatsen också är tillgängliga för den andra.

Imagevault innehåller bland annat en funktion för att automatiskt skala om bilder till fördefinierade bildformat. Imagevault har även en egen behörighetshantering.

Imagevault och EPiServer är tätt integrerade. Det går att söka direkt i Imagevault från EPiServers gränssnitt och använda man kan använda sig av dra-och-släpp för att lägga till bilder från Imagevault på sidor och block i EPiServer.

SiteSeeker är den sökmotor som används på linkoping.se.

SiteSeeker är, liksom Google, en så kallad "crawler". Det innebär att den med jämna mellanrum går igenom hela webbplatsen och skapar ett sökindex. Vid en sådan indexering kommer alla sidor som är länkade med i sökindexet. Sidor som det inte finns länkar till kommer SiteSeeker inte att hitta och dessa blir inte sökbara. Detta sker en gång per dygn.

Utöver linkoping.se så indexeras även nulink.se och visitlinkoping.se. Det är viktigt att skapa bra, sökbara sidor.

Google Analytics är ett statistikverktyg som Google tillhandahåller kostnadsfritt för de med ett intresse av att veta mer om trafiken på sin sida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 december 2016