Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skapa en nyhets- eller evenemangslista

Blocket Nyhets- och evenemangslista kan endast skapas av infomaster eller våra huvudredaktörer.

Skapa en behållare för det innehåll som ska visas i listan

 • Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på knappen Växla navigeringsfönster.
 • Markera en plats i trädstrukturen där du vill skapa din behållare.
 • Klicka på plusknappen (Skapa innehåll).
 • Välj Ny sida.
 • Klicka på sidtypen Platshållare.
 • I fältet Namn skriver du Nyheter alternativt Evenemang.
  Denna text syns endast i redigeringsläget.
 • Klicka på knappen OK, du hamnar då i vyn På sidan-redigering.
 • Publicera sidan.

 

Skapa en nyhetslista

 • Gå till den sida du ska lägga en nyhetslista på.
 • Öppna resursfönstret genom att klicka på knappen Växla resursfönster.
 • Klicka på fliken Block.
 • Ska nyhetslistan ligga lokalt markerar du katalogen För denna Sida. Ska den ligga globalt markerar du den katalog i trädstrukturen som du vill lägga blocket i.
 • Klicka på plusknappen (Nytt block), du får då upp ett fönster som visar de block du har att välja på.
 • Klicka på blocket Nyhets- och evenemangslista.
 • I fältet Namn väljer du en text som tydligt anger vad det är för ett länkblock. Denna text syns endast i redigeringsläget och är till för att du ska hålla isär dina olika block.
 • Klicka på knappen OK, du hamnar då i vyn På sidan-redigering.
 • Klicka på knappen Alla egenskaper.
 • I fältet Visa typ av innehåll väljer du Nyheter.
 • Vid fältet Hämta innehåll från klickar du på knappen med tre punkter och markerar den platshållare i trädstrukturen som du vill hämta nyheter från.
 • Klicka på knappen OK.
 • RSS-flöde
 • Visa bara dagens nyheter/evenemang (kryssruta)
 • Antal nyheter i listan
 • Antal ytterligare nyheter i expanderat läge
 • Publicera blocket.

Lägg in nyheter i din nyhetslista

Dra in nyhetslisteblocket på den sida du vill ha den på

 

Skapa en evenemangslista

 • Gå till den sida du ska lägga en evenemangslista på.
 • Öppna resursfönstret genom att klicka på knappen Växla resursfönster.
 • Klicka på fliken Block.
 • Ska evenemangslistan ligga lokalt markerar du katalogen För denna Sida. Ska den ligga globalt markerar du den katalog i trädstrukturen som du vill lägga blocket i.
 • Klicka på plusknappen (Nytt block), du får då upp ett fönster som visar de block du har att välja på.
 • Klicka på blocket Nyhets- och evenemangslista.
 • I fältet Namn väljer du en text som tydligt anger vad det är för ett länkblock. Denna text syns endast i redigeringsläget och är till för att du ska hålla isär dina olika block.
 • Klicka på knappen OK, du hamnar då i vyn På sidan-redigering.
 • Klicka på knappen Alla egenskaper.
 • I fältet Visa typ av innehåll väljer du Evenemang.
 • Vid fältet Hämta innehåll från klickar du på knappen med tre punkter och markerar den platshållare i trädstrukturen som du vill hämta evenemang från.
 • Klicka på knappen OK.
 • RSS-flöde
 • Visa bara dagens nyheter/evenemang
 • Antal nyheter i listan
 • Antal ytterligare nyheter i expanderat läge
 • Publicera blocket.

Lägg in evenemang i din evenemangslista

Dra in evenemangslisteblocket på den sida du vill ha den på

 

Exempel

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 maj 2017