Skapa länkar

Länkar skapas utifrån block. Om blocket endast ska kunna användas på en speciell sida väljer du att skapa den lokalt på sidan. Ska den användas på flera sidor skapar du den i den globala strukturen. Ditt block är lätt att flytta om du ändrar dig.

Att designa för en responsiv webbplats är utmanande. Man behöver tänka på personen som med sina klumpiga fingrar försöker träffa knappar/länkar på mobilen medan hen befinner sig i rörelse och kanske dessutom har solljuset reflekterande i skärmen som bländar och försämrar kontrasten i gränssnittet.

Det ställer krav på enkelhet, tydliga träffytor (stor klickyta), god läsbarhet och bra kontraster som navigerar ögat och tummen rätt. Rekommendation för optimala träffytor är minimum 7 milimeter men gärna 10 milimeter för att vara på den säkra sidan.

Det ska tydligt framgå vad som är en länk. En återvändande besökare lär sig hur våra länkar ser ut och letar efter dem på en sida.

Länken ska tydligt visa om man stannar på webbplatsen eller om man lämnar den.

Skapa en länk

En länk ska ligga i sitt sammanhang intill den text den tillhör. Den får inte läggas in mitt i ett textstycke utan ska placeras direkt efter det stycke den tillhör.

 • Klicka på plus-symbolen (Nytt block) och välj blocktypen Länk.
 • I fältet Namn väljer du en text som tydligt anger vad det är för ett länkblock.
  Denna text syns endast i redigeringsläget och är till för att du ska hålla isär dina olika block.
 • I fältet Länktext väljer du den text du vill ska synas som länk på sidan.
  Din länktext ska vara så innehållsrik att den tydligt beskriver vad länken leder till.

  Skriv aldrig enbart klicka här, läs mer eller mer information. Vill du ha den informationen i din länk så ska den ligga sist. Exempelvis: Sök bygglov, mer information.

  Går länken till en annan webbplats ska du lägga namnet på webbplatsen sist i länken. Exempelvis: Badplatser i Linköping - Visit Linköping & Co.

 • Klicka på Skapa
 • I fältet Länktyp väljer du Standard.
 • Vid fältet Länk klickar du på knappen med tre punkter.
  Här väljer du vad det är för typ av länk du vill göra.

Länk till en sida på denna webbplats

 • Bocka i cirkeln framför rubriken Sida (den är förvald som standard).
 • Till fältet som tillhör rubriken kan du sedan dra och släppa sidor som finns på webbplatsen. Börja att leta upp sidan och dra den sedan till fältet.

  Man kan även klicka på knappen med tre punkter, som ligger intill fältet, och leta i strukturen efter sidan man vill länka till och klicka OK.

Länk till en sida på en annan webbplats

 • Bocka i cirkeln framför rubriken Extern länk.
 • I fältet som tillhör rubriken skriver du i den webbadress du vill länka till.
  Den måste innehålla http://.

Länk till en mediefil (dokument och bilder)

 • Bocka i cirkeln framför rubriken Media.
 • Till fältet som tillhör rubriken kan du sedan dra och släppa filer som finns i mediahanteraren. Börja att leta upp filen och dra den sedan till fältet.

Länk till en större bild

Länk till en e-postadress

Länk till mapp/fil på I-strukturen

 

 

Skapa en länk till en e-tjänst

Skapa en länk till en blankett

 

Skapa en länksamling

En länksamling innebär att man kan samla flera länkar intill varandra. Man kan välja att ha en rubrik på länksamlingen eller inte.

Länka till dokument

Visningsnamn

Lista filer

Lista sidor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 december 2016