Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Talande webb

Har du svårt att läsa vanlig text. På kommunens webbplats, linkoping.se kan du få text uppläst. Du kan markera och förstora den.

Verktyget Talande Webb är till för personer som har svårt att läsa vanlig text. Det kan vara personer med dyslexi, koncentrationssvårigheter, vissa neuropsykiatriska diagnoser eller personer som nyss har kommit till Sverige.

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet har tagit fram kraven på hur verktyget ska vara utformat och hur det ska fungera. Det rekommenderas av tillgänglighetsföretaget Funka.
Talande Webb är självklart gratis för dig som använder det.

Verktyget har bland annat följande funktioner:

 • Fokus och nedtoning: Funktionen tonar ner resten av skärmen och lämnar endast den lästa raden upplyst.
 • En läslinjal  som underlättar läsningen för användare som behöver ett stöd för ögat.
 • Fem hastigheter på uppläsningen.
 • Textremsa/förstoring: Användaren har möjligheten att välja separat textremsa/förstoring i stället för markering i texten.
 • Möjlighet att ändra textens och bakgrundens färg.
 • PDF- och Word-dokument läses upp med bibehållen design.
 •  Automatisk scroll - När en användare har behov av att få en längre text uppläst, scrollar Talande Webb automatiskt sidan nedåt, så att innehållet som blir uppläst alltid syns.
 • Inbyggd funktion för att översätta text till olika språk med hjälp av Google translate. 40 av Google translates 99 språk kan läsas upp.  
 • När användaren aktiverat Talande Webb följer hjälpmedlet med under hela besöket på webbplatsen.
 •  Väljer användaren att ändra inställningarna för Talande Webb, sparas dessa och användarna behöver inte ställa in hjälpmedlet fler gånger.
 • Talande Webb är fungerar med tangentbordsnavigering, detta underlättar för personer med motoriska svårigheter som inte kan hantera mus.
 • Användare kan välja att spara Talande Webb som ett bokmärke, denna funktion gör det enklare för användarna att aktivera hjälpmedlet.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2017