Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen fungerar som en neutral stödperson vid kontakter med äldreomsorgen, tar emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen samt ansvarar för kommunens uppsökande verksamhet.

Neutral stödperson

Äldreombudsmannens roll som neutral stödperson innebär att enskilda har möjlighet att samtala och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. I en del fall leder det till att personen tar frågan vidare själv och i en del fall leder det till ett formellt klagomål. Vid behov sammankallar äldreombudsmannen till möte mellan utföraren, den enskilde och anhöriga.

Synpunkter och klagomål

Under 2015 har äldreombudsmannen tagit emot 131 klagomålsärenden. Det är en minskning med 20 ärenden jämfört med året innan. Alla klagomål hanteras enligt Linköpings kommuns rutin för synpunkter och klagomål. Det innebär att klagomål som rör en specifik verksamhet skickas till den ansvariga verksamhetschefen.

Synpunkter och klagomål är ett sätt för den enskilde brukaren/anhörige att uppmärksamma såväl utförare, äldre- och omsorgsförvaltningen och äldrenämnden på brister i verksamheterna. För kommunen är synpunkter och klagomål en viktig del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att förbättra äldreomsorgen.

Äldreombudsmannens årsrapport

En gång om året sammanställer äldreombudsmannen en rapport till äldrenämnden. Den innehåller statistik över den uppsökande verksamheten och synpunkter och klagomål. Här lyfts viktiga frågor som varit aktuella under året.

Uppsökande verksamhet

I den uppsökande verksamheten får alla som fyller 80 år under året och inte har hemtjänst, en personlig inbjudan till information om äldreomsorg, olika boendeformer, vikten av fysisk aktivitet med mera. Samma information ges också vid tillfällen som annonseras i lokala tidningar. Drygt 400 personer deltog vid dessa informationstillfällen under 2015.

Äldreombudsman

Skicka e-post till Äldreombudsman

E-post: aldreombudsman@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 60

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta)

Postadress:
Äldreombudsman
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 juni 2018