Att bo i servicelägenhet

Servicelägenheter är en del av kommunens särskilda boende. För att få flytta till en servicelägenhet måste du göra en ansökan hos socialförvaltningen då det är behovsprövat och kräver ett biståndsbeslut.

Kommunen är inne i en förändringsprocess och servicehusen kommer efter hand att omvandlas till sammanhållna servicehus. Vilka servicehus som är sammanhållna framgår av förteckningen över servicehus.

Servicelägenhet finns på ett antal platser i kommunen i anslutning till kommunens servicehus. De flesta lägenheterna är på 2 rum och kök, ca 65 kvadratmeter. Servicelägenheterna är anpassade för funktionsnedsatta. I en servicelägenhet är kommunen ansvarig för sjuksköterskeinsatser.

Som boende i servicelägenhet har du eget hyreskontrakt, egna möbler, egen telefon mm. Hyresnivån är densamma som för andra jämförbara bostäder.

På servicehusen finns lunchservering och fritidsverksamhet. När du bor i en servicelägenhet och behöver hjälp får du hjälp av hemtjänsten.

I de servicehus som inte omvandlats till sammanhålla servicehus kan du själv välja vilken hemtjänstutförare du vill ha din hemtjänst ifrån. Om du inte vill välja utförare får du hemtjänst av den som har basansvar.

I de sammanhållna servicehusen får den enskilde sin hemtjänst av den ansvarige utföraren i servicehuset och valfriheten upphör. Hemsjukvården ges av samma utförare som utför hemtjänst. Detta ger utföraren möjlighet till helhetsansvar och ökad trygghet och samordning.

Äldrelots

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-tisdag 09.00-15.00, onsdag-fredag 09.00-12.00.

E-post: Skicka e-post till Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 december 2017