Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du vid akuta behov få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet. Utförare ska åtgärda akuta larm inom 20 minuter i tätort och inom 40 minuter utanför tätorten.

Trygghetslarm

 

Så fungerar larmet

Trygghetslarmet består av en basenhet och en bärbar larmknapp. Var du än befinner dig i bostaden kan du larma och eventuellt prata med personal, beroende på hur långt du är från basenhetens högtalare. När du larmar på hjälp så kommer du först i kontakt med larmoperatören som vidareförmedlar larmet till hemtjänstpersonalen.

Linköpings kommun ansvarar för att larmet fungerar och du behöver inget telefonabonnemang eller annan egen utrustning. Larmet kopplas till ett eluttag i din bostad och ansluter via mobiltelefonnätet eller ett så kallat Välfärdsbredband. 

Trygghetslarm kräver ett beslut från en biståndsbedömare om du är under 75 år, är du över 75 år kan du vända dig direkt till hemtjänsten för att få ett trygghetslarm.

Avgift för larm

Installation av trygghetslarm kostar 267 kr som en engångsavgift. Avgiften för trygghetslarm är 203 kr/månad. I avgiften ingår det att Linköpings kommun ser till att trygghetslarmet fungerar via mobiltelefoninätet eller välfärdsbredband, samt tar kostnaden för den kommunikationen.

Månadskostnaden är beräknad enligt den inkomstuppgift som du skickar in. Avgiften för trygghetslarmet ingår i maxtaxan. 

Mobilt trygghetslarm med GPS-funktion

Mobilt trygghetslarm med GPS-funktion är till för dig som har en minnesproblematik och bor i ordinärt eller särskilt boende. Det är ett larm som fungerar utomhus och som anger var du befinner dig. Larmet är en bärbar larmenhet med laddningsbart batteri. I larmet finns en inbyggd mikrofon och högtalare som gör det möjligt att kommunicera via trygghetslarmet. Mobilt trygghetslarm kräver ett beslut från en biståndsbedömare.

Avgift för mobilt trygghetslarm

Avgift för tjänsten mobilt trygghetslarm är samma som trygghetslarm, 203 kr/månad. Installationsavgift 267 kr är en engångskostnad. Om du behöver hjälp med att t ex ladda batteriet i larmet och påminnelse att använda larmet krävs det ytterligare beslut från biståndsbedömare och då utgår en avgift för personlig omvårdnad baserat på din inkomst. Avgiften för trygghetslarmet ingår i maxtaxan.

Äldrelots

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-tisdag 09.00-15.00, onsdag-fredag 09.00-12.00.

E-post: Skicka e-post till Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 december 2017