Förändringar inom hemtjänsten

Vi vill göra dig uppmärksam på viktiga förändringar inom hemtjänsten som gäller från och med 1 augusti 2016. Förändringarna gäller framförallt dig som behöver ansöka om personlig omvårdnad inom hemtjänsten, men även dig som har någon form av hemtjänst idag.

Ansöka om personlig omvårdnad

Från och med 1 augusti 2016 ansöker du om personlig omvårdnad inom hemtjänsten hos socialförvaltningen. Du kan ansöka enkelt via telefon, e-post eller ansöknings­blankett. Socialförvaltningen fattar ett beslut om vilka hemtjänstinsatser du har rätt till utifrån den information du har lämnat in. Det är kommunens äldrelots som hanterar din ansökan.

Tidigare har du kunnat ansöka om personlig omvårdnad inom hemtjänsten direkt hos en hemtjänstutförare. Efter den 1 augusti 2016 är det inte längre möjligt. Däremot kan du fortfarande ansöka om boservice, trygghetslarm och matkorg direkt hos en utförare (på samma sätt som det fungerar idag).

När du ansöker om hemtjänst kan du samtidigt välja vilken hemtjänstutförare du vill ha. Antingen skriftligt på ansökan eller muntligt till Äldrelotsen. Om du inte vill välja hemtjänstutförare kommer du att få hjälp av den utförare som ansvarar för ditt område.

Om du redan har hemtjänst

Om du redan har hemtjänst innebär detta ingen förändring. Den hjälp du har kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare och utföras av den utförare som du har valt. Den dagen ditt behov av hemtjänst förändras så behöver du ta kontakt med Äldrelotsen för att få ett beslut som stämmer med ditt behov.

Frågor och svar

Utföraren eller annan närstående kan hjälpa till med ansökan men du måste sedan själv kunna ta emot ett samtal från äldrelotsen och bekräfta ditt behov.

Om du inte kan svenska så måste din ansökan hanteras enligt traditionell biståndshandläggning (du kan alltså inte vända dig direkt till utföraren i det fallet). Ta kontakt med en biståndshandläggare genom att ringa till äldrelotsen. 

Det finns ett vårdsplaneringsteam på sjukhuset som sköter all planering.

De handläggare som idag arbetar med personer med demenssjukdom kommer att göra det även i fortsättningen för de personer som är anslutna till demensteamet. Personer med demenssjukdom som inte är anslutna till demensteamet handläggs av samtliga handläggare.

Äldrelots

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-tisdag 09.00-15.00, onsdag-fredag 09.00-12.00.

E-post: Skicka e-post till Äldrelots

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/aldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 augusti 2016