Sorg och kris

Sorg kan vi­sa sig på många sätt men den är all­tid en na­tur­lig re­ak­tion på för­lust. Ju yng­re bar­net är desto mind­re egen er­fa­ren­het har det för att för­stå bå­de sin sorg och dö­den. Barn be­hö­ver där­för myc­ket stöd och om­tan­ke när nå­gon som står bar­net nä­ra dör.

Kläng­ig­het och svå­rig­het att bli trös­tad är re­ak­tio­ner som ett litet bar­n kan vi­sa upp. En an­nan van­lig re­ak­tion hos barn är räds­la för att bli över­gi­ven. Om bar­net mist en el­ler fle­ra när­stå­en­de och ing­en an­nan per­son upp­fyl­ler bar­nets be­hov av trygg­het, när­het och om­sorg kan bar­net ut­veck­la en de­pres­sion.

Ton­å­ring­ars re­ak­tio­ner kan fär­gas av att det är myc­ket an­nat som på­går i de­ras liv, till ex­em­pel fri­gö­rel­se från för­äld­rar­na. En del vill in­te va­ra hem­ma och le­ver istäl­let ett vilt ute­liv. And­ra kan ta ett över­dri­vet stort vux­e­n­an­svar hem­ma. Van­li­ga re­ak­tio­ner hos barn/ung­do­mar vid döds­fall av när­stå­en­de:

  • sömnsvårigheter och mardrömmar
  • ledsamhet, längtan och saknad
  • ilska och utåtagerande beteende
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • huvudvärk, magont och muskelvärk

Få hjälp med sorg och kris

I skolan kan du ta kontakt med elevhälsan för att få någon att prata med, även oroliga kompisar och anhöriga kan vända sig till elevhälsan. Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsa hittar du på respektive skola.

Mottagningen för råd och stöd kan hjälpa till med stödsamtal och rådgivning via telefon men även berätta vilka stöd som finns att få inom kommunen.

Öppettider:
Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Telefon: 013-20 69 68
Telefontid:
Mån - fre kl 9.00-10.00 och 13.00-15.00

E-post: Skicka e-post till Råd & Stöd Mottagningen

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Mottagningen
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Klostergatan 5B
Klostergatan 5B på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 35 11

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Bloton öppenvård kan hjälpa till med stödsamtal och rådgivning.

Telefon: 013 - 465 85 50

E-post: Skicka e-post till Bloton öppenvård

E-post: info@bloton.se

Postadress: Bloton Öppenvård
Storgatan 39d
582 23 Linköping

Besöksadress: Storgatan 39d
Storgatan 39d på karta

Kort webbadress:
http://bloton.se/linkoping.html http://bloton.se/linkoping.html

Linköpings Stadsmission kan hjälpa till med stödsamtal och rådgivning.

Telefon: 013-26 38 66

E-post: Skicka e-post till Rådgivning (Linköpings stadsmission)

E-post: info@linkopingsstadsmission.se

Postadress: Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping

Besöksadress: Hamngatan 23
Hamngatan 23 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkopingsstadsmission.se/samtal http://www.linkopingsstadsmission.se/samtal

En ungdom kan också vända sig till ungdomsmottagningen för att få stöd och hjälp

Öppettider:
Måndagar kl.08.30-17.00
Tisdagar kl.08.30-18.30
Onsdagar kl.08.30-17.00
Torsdagar kl.08.30-18.30
Fredagar kl.08.30-16.30
Lunchstängt kl.12.00-13.00

Telefon: 010-105 96 85 (Tele Q)
Telefontid: Vardagar kl 07.30-14.30

E-post: Skicka e-post till Ungdomsmottagningen

E-post: ungdomsmottagningen@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Ungdomsmottagningen
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Platensgatan 10
Platensgatan 10 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Killmottagning
Måndagar kl 15-16 för bokade besök.
Måndagar kl.16.00-18.30 Drop In för killar.

Ansvarig chef:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66

Vid all­var­li­ga till­stånd kontakta BUP (Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken) som an­svar för den psy­ki­a­tris­ka barn och ung­doms­vår­den.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2016