Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Allmänt om god man och förvaltare

Här hittar du kortfattad information om den gode mannens/förvaltarens uppdrag.

Du kan läsa mer om uppdraget och de olika delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person i våra informationsbroschyrer - god man och förvaltare.

Missa inte heller våra Frågor och svar, där hittar du svar på flera vanliga frågor om ställföreträdarskap, bland annat kan du där läsa om skillnaden mellan god man och förvaltare.

Vad en god man/förvaltare gör

Uppdraget kan omfatta tre olika delar:

Bevaka rätt 

Gode mannen eller förvaltaren ska se till att huvudmannen får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till.

Förvalta egendom

Förvalta egendom handlar till största delen om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom.

Sörja för person

Gode mannen eller förvaltaren ska se till att huvudmannen har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som han eller hon behöver och har rätt till.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 januari 2017