Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Få god man eller förvaltare

Här kan du läsa om vem som kan få god man eller förvaltare. Den som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Mer information om godmanskap och förvaltarskap hittar du i våra informationsbroschyrer God man och förvaltare och i Frågor och svar.

Klicka också på flikarna Vad kostar det? och Så här ansöker du! som du hittar i menyn.

Endast om det behövs

God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett sätt som innebär ett mindre ingripande för personen. I samhället finns flera olika insatser och stödfunktioner som kan vara till stöd i vardagen.

Vem kan få god man?

Grunden för att få god man är att en person har en sjukdom, en psykisk störning, ett försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som leder till att personen behöver hjälp inom ett eller flera av följande områden:

Bevaka rätt

Gode mannen bevakar att huvudmannen får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till.

Förvalta egendom

Förvalta egendom handlar till största delen om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom.

Sörja för person

Gode mannen bevakar att huvudmannen har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som han eller hon behöver och har rätt till.

En person som har en god man eller förvaltare kallas huvudman.

Sjukdom 

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap är svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador.

Psykisk störning

Allmänt psykiskt dåligt mående kan inte ensamt motivera ett godmanskap utan det ska vara diagnostiserade psykiska sjukdomar.Om en person vårdas enligt lagen om psykisk tvångsvård är det en stark indikation på att den psykiska störningen är av sådant slag att den kan motivera ett godmanskap.

Försvagat hälsotillstånd

Försvagat hälsotillstånd avser allmän ålderssvaghet eller exempelvis resttillstånd efter sjukdomar eller olyckor.

Liknande förhållande

Med liknande förhållande avses främst missbruksproblem eller funktionshinder som påverkar personens förmåga att fatta egna beslut eller meddela sina beslut till omvärlden.

Vem kan få förvaltare?

För förvaltarskap krävs förutom det ovanstående, att personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016