Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Så här ansöker du om god man eller förvaltare

Här finns information om hur du ansöker om god man eller förvaltare.

Aktuella blanketter hittar du längst ner på sidan.

Egen ansökan

För dig som själv är i behov av god man eller förvaltare. Så här gör du:

  1. Fyll i blanketten Ansökan om god man - egen ansökan. Du hittar blanketten längre ner på sidan.
  2. Skicka med handlingar som styrker grunden (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Detta kan vara till exempel ett läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller skrivelse från biståndsbedömare.
  3. Skicka blanketten och handlingar som styrker grunden och behovet av hjälp till tingsrätten i Linköping. Tingsrättens kontaktuppgifter hittar du på blanketten.

Ansökan från anhörig

En ansökan kan även genomföras av förälder, den enskildes make/maka, sambo eller närmaste släkting.

Fyll i blanketten Ansökan om god man - från anhörig. Du hittar blanketten längre ner på sidan.

Följ sedan steg 2 och 3 i texten ovan under rubriken Egen ansökan.

Anmälan

Anmälan om behov av god man kan även utföras av andra, till exempel socialtjänst eller sjukvård. 

  1. Fyll i blanketten Anmälan till överförmyndarnämnden. Blanketten hittar du längre ner på sidan.
  2. Skicka med handlingar som styrker grund (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Detta kan vara till exempel ett läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller skrivelse från biståndsbedömare.
  3. Skicka anmälan  och handlingar som styrker grunden och behovet av hjälp till överförmyndarenheten.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016