Förändrad redogörelseperiod för dig som är god man för ett ensamkommande barn

Nästa redogörelsperiod för dig som är god man för ett ensamkommande barn gäller från 2017-09-01 till 2017-11-30.

Med anledning av Migrationsverkets förändrade regler för kommuners rätt till statsbidrag har Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun fattat beslut om ändrad redogörelseperiod för de sista månaderna 2017.

Utifrån detta ska redogörelsen för perioden 2017-09-01 – 2017-11-30 inlämnas senast 2017-12-05.

För december månad kommer den fasta arvodesnivån betalas ut tillsammans med kostnadsersättningen. Vi kommer alltså inte begära in en redogörelse för december månad, men om ni har utlägg i form av kvitton (parkeringsbiljetter eller liknande) under december månad redogör ni för dessa under januari månad. 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 september 2017