Utbildning: Preventiva insatser mot droger

Preventiva insatser mot droger – välkommen på en utbildning riktad till dig som möter ensamkommande barn och ungdomar.

Preventiva insatser mot droger - PID

Inbjudan till kostnadsfri utbildning

PID är ett länsövergripande projekt vars syfte är att öka kompetensen att förebygga, upptäcka och hantera missbruk. Utbildningen riktar till personer som i sitt arbete möter ensamkommande och nyanlända ungdomar.

Tid och plats:
15 mars, klockan 8:30 – 12:30, lokal ”Efter3” på Storgatan 58, Linköping
27 mars, klockan 8:30 – 12:30, Krouthénsalen i Stadshuset, Linköping

Utbildningens innehåll
- Bakgrund PID
- Information om alkohol, narkotika och tobak
- Risk- och skyddsfaktorer
- Tecken på droganvändande
- Samtal
- Samverkan och rutiner
- Beroendemottagningarna
- Trauma

För att utbildningen ska ge ett bra resultat är det obligatoriskt att närvara på båda tillfällena.

Utgångspunkt i utbildningsinsatserna är handboken PID - Preventiva Insatser mot Droger. Handboken finns att hämta som PDF på:

Anmäl er senast den 23 februari till:

Alexandra.gass-wihnberg(at)norrkoping.se
Ersätt (at) med @ i adressen ovan när du skickar e-post. 

Alexandra Gass Wihnberg,
Projektledare - Preventiva insatser mot droger
Telefon: 011-155108, 072-2548101

Välkommen med din anmälan!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 januari 2018