Organisation

Här kan du läsa om hur överförmyndarverksamheten är organiserad i Linköpings kommun.

Överförmyndarnämnden och överförmyndarenheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige. I Linköping finns en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarenheten är en tilsynsmyndighet som på uppdrag av Överförmyndarnämnden granskar att ställföreträdarna utför sina uppdrag i enlighet med de regler som finns.

Nämndens och enhetens uppgift är att se till huvudmannens bästa.

Du hittar mer information om Överförmyndarnämnden i Linköping genom att klicka på länken Överförmyndarnämnden nedan.

Tillsyn över Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens och enhetens verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn.

När det gäller myndighetsverksamheten under förvaltningslagen är det justitieombudsmannen (JO) som utövar tillsynen i den delen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016