Informationsträffar hösten 2018

Varmt välkommen att ställa frågor och resonera med oss gällande de olika arvoderade lagreglerade frivilliga uppdragen!

Överförmyndaren informerar om uppdraget god man och förvaltare

Datum: 8 november 2018
Tid: 17:30
Plats: S:t Larsgatan 41
Anmälan:Via e-post till Överförmyndarenheten

Frivilligcentrum informerar om uppdragen kontaktperson, kontakfamilj, familjehem och jourhem

Datum: 15 oktober, 26 november
Tid: 18:00-19:00
Plats: Storgatan 58, Linköping. 
Anmälan: Via anmälningsformuläret

Informationsträffar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 september 2018