Jourhem

Ibland behöver ett barn komma hemifrån akut och då behövs jourhem. Att vara jourhem innebär att du tillfälligt och under en begränsad tid går in i förälderns ställe, och det är du som ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet.

Vad är ett jourhem?

Det kan finnas flera orsaker till att barn snabbt behöver få en annan hemmiljö. Orsakerna kan exempelvis vara föräldrarnas fysiska/psykiska hälsa, pågående missbruk eller övergrepp mot barnet. För tonåringar är skälet ofta att ungdomen och föräldern kommit i konflikt med varandra.

En utredning påbörjas i samband med placeringen för att se på vilket sätt barnet/familjen kan få bäst hjälp. Under tiden barnet bor i jourhemmet krävs ett samarbete med barnets biologiska föräldrar, socialtjänst, barnets skola och andra vårdgivare. Du kan komma att delta i många möten kring barnet.

En del barn kan flytta hem till sin biologiska familj igen. Andra barn behöver en stadigvarande placering i ett familjehem. Det förekommer även att utredningen visar att barnet kan behöva placeras på ett behandlingshem.

Vem kan bli jourhem?

För att bli kontrakterat jourhem krävs intresse, tid och eget rum till barnet. Det är bra att ha erfarenhet av att ta hand om andras barn, gärna yrkesmässigt. Man måste tycka om att leva med ständiga förändringar i familjen. Det krävs att man som vuxen är trygg och både kan sätta gränser och vara flexibel. Man behöver god förmåga att skapa en trygg bas och ett varmt förhållningssätt gentemot barnet.

För att vara ett jourhem krävs att det finns en vuxen som inte arbetar. Målsättningen är att det ska vara så små förändringar som möjligt i barnets vardag så därför bör du helst bo nära Linköping.

Hur blir man jourhem?

Du kan ringa och prata med oss om du är intresserad. Du kan även fylla i en intresseanmälan direkt på webben. När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning om din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Vilket stöd får jourhem?

Utbildningar, föreläsningar och studiebesök kan ordnas utifrån jourhemmens önskemål och behov. Det kan till exempel vara ett studiebesök på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Du kommer ha regelbundet stöd av familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare.

Som jourhem ingår du i en grupp med andra jourhem där ni träffar personal på socialförvaltningen en gång i månaden. Då ventileras frågor och funderingar kring uppdragen. Förutom detta så erbjuds även handledning i grupp. Den leds av en utomstående handledare, varannan eller var tredje vecka.

Som jourhem är ni kontrakterade av Linköpings kommun och får en fast ersättning.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om uppdraget som jourhem. Du är välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter.

Resursgruppen

Telefon: 013-20 66 00

E-post: Skicka e-post till Resursgruppen

E-post: dubehovs@linkoping.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Familjehemskonsulenter:
Torgny Nilsson, 013-20 62 30
Christina Jislind, 013-20 68 92

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 januari 2018