Hjälp i hemmet

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du få stöd för att klara din vardag. Det kan till exempel vara genom boendestöd eller hemtjänst.

Stöd i boendet

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som utgår från dina be­hov och ska ge en förbättrad livssituation. Det primära syftet är att ge stöd så att du själv kan möta och hantera vardagslivets olika situationer. Att göra olika saker tillsammans är därför en viktig del i stödinsatserna. Boendestödet ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter ute i samhället.

Stödet skall vara flexibelt, individuellt och bygga på kontinuitet. Stödet ges av särskilda boendestödjare som hjälper dig. Du kan få hjälp med:

  • Stöd kring sysslor i hemmet: matlagning, inköp, städning, tvätt, planering struktur och tydliggörande av vardagssysslor.
  • Stöd i aktiviteter: fritidsaktiviteter, sport och motion, kulturella aktiviteter, uträtta ärenden, komma iväg till möten, läkarbesök med mera.
  • Stöd i kontakter: Man kan få stöd i kontakt med myndighetspersoner, föreningar, arbetsgivare, godemän, familjemedlemmar med mera.

Man kan också ha sin boendestödjare till att växla tankar och idéer, prata med och ventilera sina eventuella bekymmer. Man kan tillsammans försöka finna strategier för att slippa eller lösa problem och även utveckla det man är bra på.

Boendestöd är gratis, men du betalar själv för aktiviteter och resor som du gör med din/dina boendestödjare.

Boendestöd är en stödform för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att få vardagen att fungera. Om du själv inte klarar att tillgodose dina behov och om de inte kan tillgodoses på något annat sätt har du rätt att få stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Boendestöd är gratis, men du betalar själv för aktiviteter och resor som du gör med dina boendestödjare.

Hemtjänst

Hemtjänsten i Linköping består av städning, tvätt och inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm samt leverans av matkorg. Du som är i behov av hemtjänst kan välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Du kan välja olika utförare för olika tjänster.Om ditt behov inte kan tillgodoses via hemtjänst eller särskilt boende, har du möjlighet att ansöka om hemtjänst som utförs av särskilt anställd anhörig. 

Personlig omvårdnad ger dig hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Boservice ger dig hjälp med städning, tvätt, inköp, matkorg (färdiglagad lunch). Du kan också få ett trygghetslarm inom hemtjänsten. 

Du ansöker om hemtjänst hos socialförvaltningen. En biståndsbedömare kommer att handlägga ansökan och kontakta dig för att utreda ditt behov. När biståndsbedömaren har fattat ett beslut får du en kopia på utredningen och beslutet hemskickat. Om du blir beviljad hemtjänst får du välja vilken hemtjänstutförare som du vill ska utföra hjälpen. Om du inte vill göra ett aktivt val kommer du att få hjälp av den som är basansvarig i det område där du bor.

Om du inte är nöjd med beslutet har du alltid rätt att överklaga. Du kan få hjälp av socialförvaltningen att skriva en överklagan. Överklagan lämnas först till din handläggare som tar ställning till om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ska omprövas så skickar handläggaren ditt beslut och din överklagan till förvaltningsrätten. Det är en domstol som bland annat prövar beslut som socialtjänsten har fattat.

 

Mottagning - Funktionsnedsättning

Förfrågningar, rådgivning och ansökningar av insatser för dig mellan 18 och 65 år med funktionsnedsättning.

Skicka e-post till Mottagning - Funktionsnedsättning

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 36
Telefontid: vardagar 9-10

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress: Socialförvaltningen
Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/funktionsnedsattning http://www.linkoping.se/funktionsnedsattning

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Mottagning - LSS

Förfrågningar, rådgivning och ansökningar av insatser för personer under 65 år med funktionsnedsättning

Skicka e-post till Mottagning - LSS

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 66
Telefontid: vardagar 9-12

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress: Socialförvaltningen
Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/lss http://www.linkoping.se/lss

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 juni 2018