Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare kallas för ensamkommande barn. Ensamkommande barn har samma rättigheter som barn som är medborgare och bofasta i Sverige.

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn. Migrationsverket, kommunerna, landstingen och länsstyrelserna ansvarar för olika delar i mottagandet.

Ensamkommande i Linköping

Linköpings kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla boendeplatser för ensamkommande pojkar i åldern 16-17 år. Nu omfattar avtalet med Migrationsverket 530 platser, varav 440 för barn som söker asyl och resterande för de med permanent uppehållstillstånd.  Det finns ett antal boenden för ensamkommande barn i Linköping. Både den kommunala utföraren (Leanlink) och privata utförare driver boenden.

Vill du hjälpa till?

Det finns flera uppdrag för dig som vill hjälpa ett ensamkommande barn i Linköping. Du kan till exempel ställa upp som familjehem, jourhem eller kontaktperson. Vi behöver också personer som kan ställa upp som god man. Läs mer om de olika uppdragen nedan:

Vill din förening hjälpa till?

Linköpings kommun har en kontaktperson för föreningar som vill arrangera aktiviteter som riktar sig till ensamkommande barn. Kontakta gärna Eva Nilsson som förmedlar vidare: eva.m.nilsson@linkoping.se.

Ansvar

Socialnämnden har ett helhetsansvar för att varje enskilt barn får sina behov av boende och omsorg tillgodosedda. Det är socialnämnden som på kommunens uppdrag tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande barn.

Omsorgsnämnden har uppdrag att handla upp boendeplatser och boendestöd för ensamkommande barn. Det innefattar också uppföljning av verksamhetens kvalitet. Överförmyndarnämnden är en lagstadgad myndighet som förordnar och utövar tillsyn över gode män. Ansvaret för nyanlända barns förskola, grundskola och gymnasieskola ligger hos barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 augusti 2016