Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare kallas för ensamkommande barn. Ensamkommande barn har samma rättigheter som barn som är medborgare och bofasta i Sverige.

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn. Migrationsverket, kommunerna, landstingen och länsstyrelserna ansvarar för olika delar i mottagandet.

En kommun är ansvarig för att ordna boende och för att tillhandahålla en handläggare samt en god man till respektive ensamkommande barn. Migrationsverket hanterar asylutredningen och tar över ansvaret för boendet för asylsökande ensamkommande unga i samband med att de fyller 18 år respektive vid ett avslagsbesked. Länsstyrelsen samordnar regional samverkan avseende mottagandet för ensamkommande barn och unga. Regionen står för hälso- och sjukvården.

Ensamkommande i Linköping

Linköpings kommun tillhandahåller boenden för asylsökande ensamkommande barn under 18 år och för ensamkommande unga över 18 år med uppehållstillstånd. De boendeformer som finns inom kommunen är familjehem för de yngsta, HVB-hem för de med störst behov av omvårdnad och stöd, stödboende, egen lägenhet med boendestöd samt ett behandlingshem för de som mår psykiskt dåligt.

Linköpings kommun har också ett stödcentrum, Orbis, på Sturegatan 5 som är öppet 6 dagar av 7 och som vänder sig till ensamkommande och nyanlända unga i åldern 16-25 år som har behov av stöd och vägledning i det svenska samhället.

Vill du hjälpa till?

Det finns flera uppdrag för dig som vill hjälpa ett ensamkommande barn i Linköping. Du kan till exempel ställa upp som familjehem, jourhem eller kontaktperson. Vi behöver också personer som kan ställa upp som god man.

Det finns också möjlighet att ställa upp som mentor inom FoU-projektet PRIME eller att vara språkvän inom Röda korsets verksamhet ”Vi ses språkvänner i Linköping”.

Läs mer om de olika uppdragen via läkarna nedan.

Vill din förening hjälpa till?

Linköpings kommun har en kontaktperson för föreningar som vill arrangera aktiviteter som riktar sig till ensamkommande barn. Kontakta gärna Eva Nilsson som förmedlar vidare: eva.m.nilsson@linkoping.se.

Ansvar

Socialnämnden har ett helhetsansvar för att varje enskilt barn får sina behov av boende och omsorg tillgodosedda. Det är socialnämnden som på kommunens uppdrag tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande barn.

Omsorgsnämnden har uppdrag att handla upp boendeplatser och boendestöd för ensamkommande barn. Det innefattar också uppföljning av verksamhetens kvalitet. Överförmyndarnämnden är en lagstadgad myndighet som förordnar och utövar tillsyn över gode män. Ansvaret för nyanlända barns förskola, grundskola och gymnasieskola ligger hos barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 maj 2018