Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

EU-medborgare

Den fria rörligheten är en grundprincip inom EU. Det innebär att en EU-medborgare har rätt att stanna i ett land i tre månader. Det som krävs är att personen kan identifiera sig med ett giltigt pass eller ID-handling.

EU-medborgare kan vistas tre månader i Sverige utan några särskilda tillstånd eller pengar till försörjning. Efter tre månader måste personen lämna Sverige om hen inte kan försörja sig själv.

Utsatta EU-medborgare

I Linköping finns det EU-medborgare som tigger på gatorna. Det är personer som ofta lever i fattigdom och som ser en möjlighet till att försörja sig själv och sin familj. I Sverige är det lagligt att tigga på offentlig plats och personerna har därför rätt att både vistas här och att tigga.

Personer som kommer till Linköping ska alltid mötas med värdighet och respekt. Det optimala vore om ingen person på grund av fattigdom, diskriminering eller utanförskap kände sig tvungen att lämna sitt hemland för att försörja sin familj genom att tigga. Så ser det inte ut idag. Därför ska Linköping bidra med insatser för att lindra den nöd som de utsätts för. Att få tak över huvudet och slippa svälta är basala mänskliga rättigheter.

Vad gör Linköpings kommun?

Linköpings Stadsmission driver Crossroads tillsammans med församlingar och med stöd av Linköpings kommun. Deras verksamhet består av två delar:

  • Rådgivning
  • Lunchservering

Linköpings kommun har tillfälligt öppnat en lokal nattetid i Vidingsjö motionscenter för alla i kommunen som behöver komma in i värmen och få skydd mot kylan. Lokalen är inte inredd med sovplatser utan det rör sig om två omklädningsrum, ett för män och ett för kvinnor, som står öppna. Lokalen är öppen klockan 22.00-06.00 varje natt 23 december – 31 mars.

Varken Linköpings kommun eller Linköpings Stadsmission kan enskilt lösa frågan om utsatta EU-medborgare, däremot kan de arbeta för att minska lidande och istället skapa möjligheter. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, och det gäller alla personer som vistas inom kommunens gränser. Personer som vistas här men som inte är bosatta i Sverige har inte rätt till ekonomiskt bistånd mer än i akuta situationer. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och ingriper därför om det visar sig att barn tigger.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 mars 2018