Kommunala bostadskontrakt

En säker ingång till ett eget boende. En boendemodell för tidsbegränsat boende i Linköpings kommun – En väg in.

 

Ett av Linköpings viktigaste mål att skapa en sammanhållen stad. Bostaden är viktig faktor för människors möjligheter att integreras och delta i samhället, etablera sig socialt och bygga upp långsiktiga kontakter. En bostad är också viktigt för människors möjlighet att söka och erhålla ett arbete och därmed möjligheterna till sin egen försörjning.

Vem kan få ett kommunalt bostadskontrakt?

Grupper som kan komma i fråga är utsatta grupper samhället som på grund av ekonomiska eller sociala skäl inte kan få ett förstahandskontrakt och varför står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Att få en chans att starta ett ordnat liv kan handla om nyanlända kommuninvånare, ensamkommande barn, eller andra socialt utsatta hushåll. 

Varför behövs kommunala bostadskontrakt?

Den nya bosättningslagen samt det ökade trycket på bostadsmarknaden har lett till ett behov av en översyn av samarbetsformer när det gäller organisation, arbetssätt och roller. För att möta det ökade behovet av bostäder för målgruppen har kommunstyrelsen fattat beslut om ”en väg in” och en tydlig organisation för sociala kontakt, EKB boenden samt boenden för nya kommuninvånare som kommunen fått anvisade enligt bosättningslagen – här kallat kommunala bostadskontrakt.

Jag vill hjälpa till!

Om du har en bostad som du kan tänka dig att hyra ut under en begränsad tid, kontakta bostadsstrateg via e-post bostad@linkoping.se. Du kan också ringa växeln på telefon 013-206000.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2016