Modellen "En väg in"

Förhyrningsmodellen har tagits fram i samarbete mellan Linköpings kommun, Stångåstaden, Fastighetsägarna GFR och Hyresgästföreningen.

 

  • Hyresvärdar bistår med lägenheten som kommunen ta ansvar för.
  • Linköpings kommun blir förstahandshyresgäst och ansvarar för att betala hyran.
  • Den boende är hyresgäst och ansvarar för sina hyresinbetalningar till kommunen.
  • För att få en chans att ta över ett kontraktet måste hyresgästen visa att denna har skött sitt boende och sina hyresinbetalningar under två år under ett kommunalt bostadskontrakt.

Linköpings kommun ser till att avtalet fungerar

Ekonomi: Linköpings kommun tryggar ekonomi och betalningsförmågor under hyrestiden.

Tillgänglighet: En väg in till sakkunnig personal med flerspråkig kompetens som kan agera vid extraordinära händelser.

Flexibilitet: Ett fast koncept är det standardiserade avtal med möjlighet till anpassade upplägg i alla hyreskontrakt mellan Linköpings kommun och olika fastighetsägare.

Boendekunskap: Vi ger behovsstyrd och individuellt fördjupad boendeinformation till hushållen.

Trygghetsjour: En tjänst vid akuta störningar i boendet för fastighetsägare som behöver det.

Framgångsfaktorer

  • Kommunen säkerställer ett fungerande boende genom förstahandskontrakt, att bostaden överlämnas i godtagbart skick, störningsjour etc. 
  • Ökade förutsättningar för förbättrat integrationsarbete
  • Boendekunskap – fördjupad boendeinformation till hushåll
  • Utökade samarbetsformer mellan fastighetsägare och Linköpings kommun

 Vi har just nu ingått samarbetsavtal med Stångåstaden, Willhem, RE Fastigheter, Lundbergs, Lidéns Fastigheter, Mannersons Fastighets AB, Botrygg AB samt Länsförsäkringar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 mars 2017