Höjd avgift för trygghetslarm

Med anledning av digitalisering av trygghetslarmen höjs avgiften till 200 kronor per månad från den 1 oktober 2016.

Äldrenämnden och omsorgsnämnden har tidigare beslutat om digitalisering av trygghetslarmskedjan. Den 1 oktober 2016 beräknas alla trygghetslarm vara utbytta och arbetet vara genomfört i hela kommunen. I samband med det har Linköpings kommun beslutat att kostnaden för kommunikationen ska ingå i avgiften för trygghetslarm.

I de fall där den enskilde har både trygghetslarm och personlig omvårdnad ingår avgiften för trygghetslarm i hemtjänstavgiften för personlig omvårdnad. Avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan. Det innebär att kommunen måste försäkra sig om att den enskilde har medel för hyra och normala levnadsomkostnader innan avgift kan tas ut. Maxtaxan är ett ekonomiskt skydd.

200 kronor per månad

Kommunfullmäktige har beslutat att höja avgiften för trygghetslarm till 200 kronor per månad från den 1 oktober 2016. Avgiften för trygghetslarm var tidigare 156 kronor per månad och för den enskilde tillkom även en kostnad om ca 20-30 kronor per månad som betalades till den enskildes teleoperatör. Årlig justering kommer att ske på samma sätt som för övriga avgifter.

Övergången till digitala trygghetslarm innebär en ökad säkerhet och kvalitetsförbättring genom att kommunen i högre grad kan övervaka att larmen är inkopplade, har ström och att kommunikationsvägen till larmcentralen fungerar. Genom att kommunikationskostnaden ska ingå i larmavgiften kan också personer som inte har eget telefonabonnemang få trygghetstelefon.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 september 2016