Ny maxtaxa för hemtjänst, vårdboende och dagverksamhet

1 juli 2016 höjs maxtaxan inom äldreomsorgen. Den högsta avgift du kan få betala blir då 1991 kronor i månaden.

Bakgrunden till höjningen är en ändring av socialtjänstlagen. Maxtaxan är det månadsbelopp som du som mest får betala för din äldreomsorg. Tidigare var maxtaxan 1772 kronor, men från och med 1 juli 2016 blir det 1991 kronor.

Även efter höjningen av maxtaxan kommer det att finnas ett ekonomiskt skydd för den som har låg pension. Innan kommunen får ta ut en avgift ska du ha medel för normala levnadsomkostnader och för din faktiska bostadskostnad. Medlen för normala levnadsomkostnader fastställs av staten och är för en ensamstående 5 001 kr/månad och för makar/sammanboende 4 225 kr/månad vardera.

Beroende på om du har hemtjänst, dagverksamhet eller bor i vårdbostad så påverkas avgiften olika. Om du har hemtjänst påverkar även omfattningen av hemtjänstinsatser avgiften. Eftersom avgiften betalas i efterhand kommer förändringen att märkas första gången på den faktura som du får kring den 20 augusti.

Äldrelots

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-tisdag 09.00-15.00, onsdag-fredag 09.00-12.00.

E-post: Skicka e-post till Äldrelots

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/aldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 juni 2016