Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Vill du stödja barn och ungdomar som flytt från krig och förföljelse?

Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS) är en psykosocial gruppmetod för att arbeta med barn och deras föräldrar som har erfarenhet av flykt.

En teckning visar en flicka

 

Linköpings kommun har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Linköpings domkyrkopastorat för att stödja barn som flytt och för att sprida arbetet med metoden BIV/BIS till fler delar i Linköpings kommun. Konceptet är sådant att Svenska kyrkan utbildar utbildare/gruppledare som sedan håller i grupper med barn och unga i åldern 7-21 år utifrån ett program om tio teman, som belyser dåtid, nuläge och framtid genom att varva samtal/ berättelser med kreativt skapande.

Du som medarbetare i Linköpings kommun eller som kommuninvånare har nu möjlighet att få BIV/BIS gruppledarutbildning kostnadsfritt. Utbildningen är på sex heldagar, uppdelad i två delar och förlagd till 23-24 augusti respektive 27-29 augusti. Syftet med kursen är att ge dig redskap för att leda gruppverksamhet tillsammans med en kollega och tolk, för att stärka barnens identitet och självkänsla.

Förebygger psykisk ohälsa

BIV/BIS-metoden används med stor framgång i hela Sverige och oberoende utvärderingar visar på mycket gott resultat. BIV/BIS förebygger psykisk ohälsa och ger barnet möjlighet att lära sig mer om sig själv, bearbeta sina tidigare upplevelser och ger träning i att uttrycka sina känslor.

Metoden är inspirerad av CAP-metodiken som är en barnanpassad variant av Minnesotaprogrammet och uttryckande konstterapi Expressive arts. Den innefattar även Antonovskys Kasam-teori om att individens förmåga att hantera påfrestningar bottnar i en ”känsla av sammanhang”.

Förstärk stödet

BIV/BIS har utvecklats av IM Individuell Människohjälp och Svenska kyrkan. BIV/BIS är religiöst och politiskt obundet. Kursen ges i Linköping av BIV/BIS nationella samordnare Jan G Persson.

Ta chansen och förstärk stödet till dessa barn och ungdomar som en del i en bättre och mer hanterbar framtid i Sverige!

Intresserad? Kontakta Jan G Persson om kursupplägg, ekonomisk ersättning eller andra frågor. Se kontaktuppgifter längre ned. Kom ihåg att stämma av ditt deltagande med din chef.

Gruppledarutbildning i Linköping

Sensus lokaler intill Domkyrkan

Utbildningen är på sex dagar uppdelad i två pass: torsdag 23 augusti – fredag 24 augusti, samt måndag 27 augusti – onsdag 29 augusti, 2 + 3 dagar, den sjätte träffen är en uppföljning då BIV/BIS grupperna är igång.

Tid 08.30-15.30 alla dagar.

Kursen är interaktiv vilket betyder att deltagarna deltar med sina egna upplevelser och erfarenheter.

BIV/BIS är politiskt och religiöst obundet.

Kursledare Jan G Persson

Anmälan: Jan G Persson

E-post: jan.g.persson(at)svenskakyrkan.se

OBS: Ersätt (at) med @ i e-postadressen ovan. 

Telefon: 070 - 211 68 62

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2018