Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personer som har ett varaktigt rörelsehinder som innebär att personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan beviljas både till rörelsehindrade personer som själva kör motordrivna fordon och till personer som färdas som passagerare och dessutom regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs alltid oavsett om du haft tillståndet tidigare eller inte. 

Hur får du parkera med ett parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger rätt att parkera på allmän gatumark:

  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som anges på vägmärket, 
  • under högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden, 
  • under högst 3 timmar där parkering är tillåten i kortare tid än 3 timmar,  
  • under högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar samt 
  • under högst 3 timmar i följd på gågata (markerad med vägmärke E7 Vägmärkesförordningen).

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera:

  • där det gäller förbud att stanna eller
  • på plats avsedd för visst ändamål, t ex lastplats, taxiplats och vändplats.

Parkeringstillståndet gäller inte heller för parkering på tomtmark såvida inte markägaren medgivit detta. Kontakta berörd markägare vid tveksamhet.

Ska du betala parkeringsavgift när du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd inte behöver betala sådana avgifter. Kontakta respektive kommun för besked. I Linköpings kommun behöver parkeringsavgift inte betalas på kommunal gatumark. För parkering på tomtmark, kontakta fastighetsägaren för information om parkeringsavgift.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor: bygglovskontoret, kommunlantmäteriet, miljökontoret och teknik- och samhällsbyggnadskontoret.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016