Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsredovisning

Med jämna mellanrum genomför kommunen undersökningar för att få reda på hur elever, brukare och Linköpingsbor i allmänhet upplever kommunens service och kvalitet.

Linköpings kommun har en statistikbas med ett uppdaterat API. Här hittar ni färska redovisningar direkt från datakällan.

Information om API för respektive tabell finns i fliken "Om tabellen". Fliken syns på din bildskärm efter det att du har tagit fram en tabell. Koden kommer fram om du klickar på "Gör denna tabell tillgänglig i Din applikation".

Ingen API-nyckel krävs för detta anrop.

 

TypBeskrivningFilformat
Skola 

Kvalitetsredovisning inom skolan i Linköpings kommun

JSON
 

Förskolan

JSON
 

Grundskolan

JSON
 

Gymnasieskolan

JSON
Stöd och omsorg 

Kvalitetsredovisning inom omsorgsområdet i Linköpings kommun

JSON
 

Boende på behandlingshem

JSON
 

Stöd i boende inom
socialpsykiatrin

JSON
 

Boende i bostad med särskild
service

JSON
 

Daglig verksamhet inom psykiatrin

JSON
 

Daglig verksamhet enligt LSS

JSON
 

Vårdbostad inom äldreomsorgen

JSON
 

Hemtjänst

JSON
 

Kontaktcentrum

JSON
 

Sociala stödinsatser

JSON
 

Boende i stödbostad

JSON

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 maj 2017