Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Livsmedelskontroll

Vi byter verksamhetssystem för livsmedelstillsynen och måste därför göra uppehåll i publiceringen av information från livsmedelskontroller. Vi räknar med att kunna återuppta publiceringen under våren 2018.

Senast uppdaterad den 22 december 2017