Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Juridik

Under avsnittet juridik hittar du lagar och regler som gäller i en kommunal organisation.

I korthet finns de beskrivna i:

  • Lagar
  • Förordningar
  • Föreskrifter
  • Råd
  • Rättspraxis
  • JO, JK

Policy mot mutor och bestickning

Policy mot mutor, KF § 235 fastställd av fullmäktige 11 december 2006

Lagstiftningen på området återfinns i brottsbalken. Det är således kriminellt att ta emot muta, ge muta eller göra sig skyldig till handel med inflytande.

Mutor räknas under följande förutsättningar

  • För sig själv eller för annan tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning
  • Innan, under tiden samt efter anställning eller uppdrag
  • Åt annan till exempel make, maka, sambo, bar med flera

Vad är en muta?

Gåva, testamentariskt förordnande, rabatt, lån, efterskänkande av skuld, gratis eller subventionerad hyra av till exempel bil eller fritidshus, deltagande i resor eller tävlingar, sidoleveranser av olika slag eller tjänster som till exempel bilreparation med flera.

Hur ska jag agera?

Huvudregeln är att inte ta emot gåvor. Tacka alltid nej. Det räcker inte alltid med att inte tacka ja. Kan till exempel inte tacka ja till pengar och sedan ge dem till välgörenhet, då har du ändå tagit emot pengarna.

Om du får ett otillbörligt erbjudande ska du alltid ta kontakt med säkerhetschef och kommun- eller chefsjuristen.

Konsekvens av att ta emot muta?

Det kan ge böter eller fängelsestraff och du riskerar även avsked samt bli skadeståndsskyldig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016