Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige och dess utskott

Linköpings kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse.

Kommunstyrelsen och dess utskott

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den leder samordningen av den kommunala verksamheten.

Nämnder

Kommunen har flera nämnder. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten, och fattar beslut om den.

Kommunens organisation

Här hittar du information om vad de olika förvaltningarna arbetar med. Du ser hur den kommunala organisationen är uppbyggd och vem som har ansvar för vad.

Kommunägda bolag/ägarstyrning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016