Trafiksäkerhet

Linköpings kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Olycksstatistik och inventeringar över vilka platser som är osäkra ligger sedan till grund när man planerar vilka åtgärder som ska genomföras.

För att skapa ett trafiksäkrare Linköping genomförs både fysiska åtgärder och informationsinsatser. Till exempel byggs rondeller, cykelbanor som ligger en bit ifrån vägen, avsmalnade och upphöjda gång-och cykelpassager och gång- och cykeltunnlar.

I oktober 2009 undertecknade Linköpings kommun den europeiska trafiksäkerhetsstadgan för att kunna vara med och påverka trafiksäkerheten i Europa. I och med undertecknandet lovade Linköpings kommun att genomföra de åtaganden man gjort i trafiksäkerhetsprogrammet. I samband med detta tilldelades Linköpings kommun det europeiska trafiksäkerhetspriset, Exellence in Road Safety Awards 2009. Linköping tilldelades priset för sina åtaganden i trafiksäkerhetsprogrammet.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt:.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016