Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Klipp häcken!

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. När häcken växer till sig kan det vara fint för vissa men bli en direkt livsfara för andra. Genom att se till att häcken är klippt före och under sommaren kan du se till att inte sätta andra i fara.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig träden och buskarnas utveckling under några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt ifrån vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor kan du få tips om arter som passar just din trädgård.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck och buskplantor placeras minst 0,6 meter innanför gränsen. 

 

Du som har utfart mot gatan

Vid utfart får dina växter inte vara högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata får dina växter inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gatan

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana: minst 2,5 meter
  • Över cykelväg: minst 3,2 meter
  • Över körbana: minst 4,6 meter

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 december 2016