Blomlådor som fartdämpning

Blomlådorna är en möjlighet att öka tryggheten och minska fordonens hastighet på kommunala bostadsgator. Ansökan av blomlådor sker via vår e-tjänst och om Linköpings kommun bedömer att det är lämpligt med blomlådor träffas vi på plats för att markera exakt placering.

Vi vill att invånarna i Linköpings kommun ska vara trygga. Därför finns det möjlighet att, med kommunens medgivande, placera blomlådor på kommunala bostadsgator. Blomlådorna fungerar både hastighetsdämpande och trygghetshöjande. De är en viktig signal till bilister att de boende på gatan är måna om att en låg hastighet hålls på gatan.

För att det ska vara möjligt att placera blomlådor på en bostadsgata behöver de närmast berörda grannarna acceptera att blomlådor placeras i anslutning till deras infarter. Med grannarnas medgivande kan du skicka ansökan till Linköpings kommun för bedömning av lämplighet att använda blomlådor som farthinder. Om det är lämpligt träffas vi på gatan för att markera var de ska stå.

Blomlådor får användas mellan 1 maj och 1 oktober för boende innanför Yttre ring och mellan 15 maj och 1 oktober i övriga områden. Datumen är beroende av sandupptagningen på våren.

Ansökningstiden för blomlådor är mellan den 1 mars och den 31 maj.

Den sökandes ansvar:

 • Vara kontaktperson för gatan. Om kontaktperson är bortrest utses ny tillfällig kontaktperson och information om detta ges kommunen
 • Samråd och grannmedgivande från berörda grannar
 • Bekosta och ansvara för inköp av material till blomlådor
 • Byggnation av blomlådor enligt kommunens ritning
 • Reflexer på blomlådor (Minst 150x600 mm gul/blå, reflexmaterial ska vara godkänt enligt German Class R3B)
 • Plantering och skötsel av planterade växter. Växterna ska inte vara högre än 30 cm.
 • Att placeringen är korrekt
 • Att blomlådorna inte fungerar som lekplats för barn
 • Vid behov sopning runt blomlådorna
 • Att blomlådor endast används under godkänd period

Kommunen ansvarar för:

 • Att besluta om att ge tillstånd för blomlådor på aktuell gata.
 • Tillhandahålla ritning för blomlådorna.
 • Besluta om och märka ut placering av blomlådorna.
 • Hantera eventuella synpunkter på blomlådornas placering, utformning eller misskötsel.
 • Tar det juridiska ansvaret för tillstånd att använda blomlådor

Fordonsförarens ansvar:

 • Anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng- väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt.
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt:.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016