Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Bergsvägen - breddning för busstrafik

Bergsvägen breddas för att linjebussarna ska kunna ta sig fram lättare i rusningstrafik. Arbetet beräknas vara klart i augusti 2018.

Vad ska hända?

Busssfilerna ska till viss del breddas. På västra sidan, på väg in mot centrum innan korsningen blir det ett separat körfält för bussar.

I samband breddningen justeras refuger och korta sträckor av gång - och cykelbanor. De två busshållplatserna rustas upp.

Arbetet ska börja i april, men om vädret tillåter så ska vissa schaktarbeten utföras i februari månad. Dessa arbeten sker på sidoområdena och påverkar inte körfälten. Under resten av byggtiden ska minst ett körfält i varje riktning vara öppet.

När gör vi detta?

Byggstart är planerad till 1 april 2018. Arbetet beräknas vara färdigt i augusti 2018.

Vilka gör detta?

Kommunens kontaktperson:

Daniel Jirlund

Projektledare Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Daniel

E-post: daniel.jirlund@linkoping.se

Telefon: 013-205317

 

Entreprenör: Mats Andersson, Åhlin o Ekeroth 010-3319302

Byggledare: Torben Hansen, ÅF 010-505 01 92

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 maj 2018